Retreats på Hotel Strandlyst

Skal du selv holde et retreat?

På Hotel Strandlyst inviterer vi til ro, nærvær og plads til fordybelse, og skaber dermed den perfekte lokation for afholdelse af dit næste retreat, hvad enten formålet er yoga, sundhed, velvære, natur eller noget helt femte.

Da vi er et sæsonhotel har vi især i vores off-season mulighed for at reservere hele hotellets kapacitet til blandt andet retreats, således programmet ikke forstyrres af øvrige hotelgæster.

Du er velkommen til at læse mere om vores spændende foredrag, retreats og ophold 2024/2025 her

Tag endelig kontakt til os, såfremt du er interesseret i at planlægge et retreat på Hotel Strandlyst. Vi er altid behjælpelige med at finde en løsning og en pris, der passer lige præcis dit behov.At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer.

Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham.

Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.Søren Kierkegaard

FILOSOF

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen