Bæredygtighed, økologi og det sociale ansvar

På Strandlyst ligger det os meget på sinde at manifestere en økologisk og bæredygtig profil, hvilket vil kunne afspejles i mange af vores tiltag.

Vi stræber efter at opnå en Green Key-certificering, og arbejder derfor målrettet med at forbedre miljømæssige og finanspolitiske vilkår. Her opererer vi blandt andet med FN’s 17 Verdensmål. Vi tager aktivt stilling til især seks af Verdensmålene, hvor vi kan gøre en stor forskel:


Nr. 3. Sundhed og trivsel

3, verdensmål
Vi sørger for et rent miljø, både for fødevaresikkerheden og for personalets samt gæsternes sundhed. Vi tilbyder vores medarbejdere sunde arbejdsforhold. Medarbejdernes behov bliver imødekommet for at sikre god trivsel på arbejdspladsen.

Nr. 10. Mindre ulighed

10, verdensmål
Vi skaber en arbejdsplads, hvor vi kan tilbyde personer ansættelse og oplæring, således deres indkomst stiger og deres livsvilkår forbedres. I den forbindelse samarbejder vi med Hjørring Kommune omkring Flexjob-ordning, og gør en indsats for at have folk ansat med ekstraordinære behov. Vi gør ikke forskel på folk i ansættelsesøjemed, hverken hvad angår køn, farve, religiøs overbevisning eller socialt samfundslag.

Nr. 13. Klimaindsats

13, verdensmål
Vi arbejder aktivt med at mindske CO2-aftrykket, blandt andet ved at anvende mindre kødkvæg og integrere flere grøntsager, fx på vores faste morgenmadskomplot. Vi vil så vidt muligt indgå partnerskaber og leverandøraftaler med aktører der arbejder aktivt for at fremme bæredygtige løsninger og alternativer. Vi forsøger at samle vores ordreleverancer, da vi er beliggende i et yderområde, og dermed ønsker at minimere transportmængden. Vi vil dele viden om bæredygtighed med vores medarbejdere.

Nr. 7. Bæredygtig energi

7, verdensmål
Ved renovering af hotellet har vi energioptimeret ved at indsætte LED-pærer i belysningen. Vi har ligeledes hulmursisoleret og har forår 2022 igangsat udskiftning af vinduer for at optimere opvarmningskilden, og dermed undgå unødigt varmespild. Vi vil træffe energibesparende valg i udviklingen af menuer og tilberedningsmetoder, samt emballagen hvori vores mad/drikke serveres.

Nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion

12, verdensmål
Vi er opmærksomme på madspil ved blandt andet at lave portionsanretninger, herunder vores morgenmad. Vi har en ambition om at opnå det økologiske spisemærke i bronze, hvilket vi går benhårdt efter. Vi støtter lokalmiljøet og benytter så vidt muligt lokale leverandører, både for at mindske transportmængden, samt holde liv i det lokale handelssamfund. Processen omkring miljørigtig affaldssortering er påbegyndt april 2022. Vi opfrisker/rengører kun vores hotelværelser ved forespørgsel og skifter kun håndklæder som ligger på gulvet. Sengelinned skiftes på 7. dagen – alt sammen for at skåne miljøet mod unødig vask og rens. Vi vil via skiltning og story-telling på hotellet gøre vores gæster opmærksomme på vores bæredygtige valg.

Nr. 17. Partnerskaber for handling

17, verdensmål
Vi er vores sociale ansvar bevidst og støtter blandt andet Julemærkehjemmene. Vi står til rådighed for yderligere udviklende samarbejder.
 

Vi glæder os til at byde dig velkommen